Plenair Van Meenen bij stemming Wet vaste huurcontractenVerslag van de vergadering van 14 november 2023 (2023/2024 nr. 07)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 13.55 uur


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Meenen i (D66):

Voorzitter. In de ogen van de fractie van D66 kun je hier niet bestaanszekerheid als een zeer belangrijk onderwerp benoemen en dan tegen deze wet stemmen. Als er één onderwerp is dat een bodem legt onder bestaanszekerheid, dan is het wel een dak boven je hoofd, ergens wonen en de zekerheid hebben dat je daar kunt blijven wonen. Dat is de reden dat mijn fractie deze wet van harte steunt, want die ondersteunt juist degenen die de zwakste positie op de woningmarkt hebben.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Meenen. De heer Rietkerk, namens het CDA.