Plenair Verkerk bij stemming Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissenVerslag van de vergadering van 28 september 2021 (2021/2022 nr. 1)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 13.56 uur


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Verkerk (ChristenUnie):

De fractie van de ChristenUnie is voor een vrouwenquotum in besturen en raden van commissarissen, maar het probleem is dat het mannenquotum uit deze wet tegen nationale en internationale wetgeving ingaat. Zie onder andere de kritiek van het College voor de Rechten van de Mens. De ministers hebben onze fractie niet overtuigd. Zij gaan ons inziens te lichtvaardig om met de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU. Ook het argument dat veel andere Europese landen het doen en het feit dat er nooit een zaak aanhangig is gemaakt, is niet overtuigend. Onze fractie heeft om een novelle gevraagd. De ministers hebben ons verzoek helaas afgewezen. Daarom zullen we ook tegen de wet stemmen, hoe pijnlijk ook.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Verkerk. Wenst een van de overige leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

Wij stemmen bij zitten en opstaan. Willen de leden die voor het wetsvoorstel zijn, gaan staan?