Plenair Van Pareren bij stemming Notificatieapplicatie COVID-19Verslag van de vergadering van 6 oktober 2020 (2020/2021 nr. 4)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 13.32 uur


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Pareren (FvD):

Voorzitter. Forum voor Democratie wil graag een stemverklaring uitbrengen over de corona-appwet. De app is een app die zonder wet door het leven kan. Wij vinden de privacyzaak in deze app uitermate belangrijk. Het gaat namelijk over medische gegevens. Maar onze grootste zorg is testen, testen en nog eens testen en dat de zorg niet in het gedrang komt, niet alleen de coronazorg maar ook de andere zorg voor mensen. Daarom zeggen wij: de app kan zonder wet en de rest is veel belangrijker.

Dank u.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Pareren.

Ik verzoek de leden zo dadelijk duidelijk hun stem met het woord "voor" dan wel "tegen" uit te brengen, zonder enige toevoeging.