Plenair Van Pareren bij stemming Wijziging van de EmbryowetVerslag van de vergadering van 30 juni 2020 (2019/2020 nr. 34)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 13.40 uur


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Pareren (FvD):

Dank u voorzitter. Wij begrijpen de kern van de wet. Toch vrezen wij een glijdende schaal waarop deze wet zich beweegt. Een ethisch dilemma voor onze partij. Door ook embryoselectie toe te staan bij ziektes waarvan het ontstaan geen zekerheid heeft, onbegrepen is, opent dat de deur naar allerlei problemen. Dit kan ook een precedentwerking geven en daarom besluiten wij deze wet niet te steunen.

De voorzitter:

Dank u wel meneer Van Pareren. Nog andere stemverklaringen? De heer Van Dijk.