Plenair Ten Hoeve bij stemming moties Wet arbeidsmarkt in balansVerslag van de vergadering van 28 mei 2019 (2018/2019 nr. 32)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 14.27 uur


De heer Ten Hoeve (OSF):

Voorzitter. Ik heb niet aan het debat deelgenomen, maar het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans heeft een aantal elementen waar ik heel blij mee ben: het afschaffen van de sectorale WW-premie en het splitsen van de premie in laag voor vaste contracten en vijf procentpunt hoger voor flexibele contracten is eindelijk een maatregel die het flexwerk kan terugdringen. Dat geldt ook voor de regeling dat de transitievergoeding vanaf dag één verschuldigd wordt. Het opnemen van de cumulatiegrond voor mogelijk ontslag lijkt mij verdedigbaar.

De vermindering van de transitievergoeding voor ouderen zou ik nooit bedacht hebben. Het terugdraaien van de ketenbepaling uit de Wet werk en zekerheid lijkt prematuur en op weinig gebaseerd. De beschermende maatregelen voor flexwerkers zijn theoretisch prachtig, maar praktisch waarschijnlijk minder. De aanscherping van de regels voor payrolling is zeer terecht, maar het leidt nu al tot ontwijking. Ik zou overigens wel vrede hebben met het volledig verbieden van payrolling. Ten slotte het grote probleem: de positie van de zzp'ers zal worden aangepakt, maar blijft voorlopig nog wel in het duister.

Veel onzekerheid, dus, en ook een aantal voor mij echt negatieve elementen. Maar toch wordt hier in de basis wel de goede richting gekozen. Ik zal dus toch voor het voorstel stemmen en ook voor de drie moties, inclusief die van mevrouw Teunissen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Ten Hoeve. Ik kijk nog even rond ... Mevrouw Duthler.