Plenair Ten Hoeve bij stemming Kwaliteitsborging voor het bouwenVerslag van de vergadering van 14 mei 2019 (2018/2019 nr. 28)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 13.45 uur


De heer Ten Hoeve (OSF):

Voorzitter. Het systeem van bouwtoezicht door de gemeente functioneert slecht doordat het in de praktijk te beperkt is en vrijwel alleen een papieren controle omvat. Toezicht op de kwaliteit van bouwwerken, het voldoen aan de bouwtechnische eisen, is principieel een overheidsverantwoordelijkheid. Maar een systeem waarbij kwaliteitsborgers als private deskundigen ten aanzien van de gerealiseerde werkelijkheid van een bouwwerk worden ingeschakeld, en waarvan de gemeente dan ook medegebruik kan maken, is naar mijn gevoel niet strijdig met die overheidsverantwoordelijkheid. Dat daarbij de aansprakelijkheid van de bouwers scherper geregeld wordt en dat daarmee de zekerheid voor de opdrachtgever vergroot wordt, is vooruitgang. En dat met de VNG tot een bestuursakkoord is gekomen om een ordelijke implementatie in gezamenlijkheid en onder duidelijke voorwaarden op te zetten, is vertrouwenwekkend. Ik zal voor het voorstel stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Ten Hoeve. Ik geef het woord aan de heer Nagel.