Plenair Binnema bij stemming (hamerstuk)Verslag van de vergadering van 19 maart 2019 (2018/2019 nr. 22)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 13.37 uur


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Binnema i (GroenLinks):

Dank u wel, voorzitter. Wij kunnen ons vinden in het wetsvoorstel met nummer 35148. Wij willen daarbij de nadrukkelijke wens meegeven dat dit vergrote belang in Air France-KLM zich erop richt om het vliegverkeer verder te verduurzamen en om het alternatief dat de trein kan bieden, zeker op de korte afstanden, nadrukkelijk onder de aandacht te brengen. We hopen dat wat dat betreft deze keuze op die manier positief zou kunnen uitpakken en aan een aantal belangrijke doelstellingen kan bijdragen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Binnema. U was heel snel met het spreken. Het ging zo snel dat ik hoop dat iedereen het goed begrepen heeft.

Aan de orde zijn de stemmingen. Ik heet de initiatiefnemers van de initiatiefwetsvoorstellen, de heren Verhoeven en Koopmans, en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, die namens de regering aanwezig is bij de stemmingen, van harte welkom in de Eerste Kamer.

Ik heb begrepen dat mevrouw Bikker een punt van orde heeft.