Plenair Schaper bij stemming Dienstplicht vrouwenVerslag van de vergadering van 2 oktober 2018 (2018/2019 nr. 2)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 13.48 uur


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Schaper i (D66):

Mevrouw de voorzitter, vanwege de tijdsdruk een korte stemverklaring.

De D66-fractie zal voor dit wetsvoorstel stemmen vanwege het beginsel dat mannen en vrouwen voor de wet gelijk zijn. Zij neemt echter afstand van de onderbouwing in het wetsvoorstel dat de positie van de vrouw sinds de vorige wet zodanig is verbeterd dat deze een aanpassing, zoals in het wetsvoorstel voorgesteld, rechtvaardigt.

Dit was alles.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Schaper. Ik geef het woord aan meneer Lintmeijer.