Plenair Kuiper bij stemming moties Algemene Europese Beschouwingen 2018Verslag van de vergadering van 17 april 2018 (2017/2018 nr. 27)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 14.26 uur


De heer Kuiper (ChristenUnie):

Voorzitter. We hebben nog eens goed nagelezen wat de minister heeft gezegd over de motie-Van Apeldoorn en we hebben het woord "overbodig" niet kunnen vinden in de tekst. Nou kan dat een oordeel van een fractie zijn, maar hier kun je twee kanten op; dat hebben we al gehoord. Óf je doet het niet, óf je doet het wel. Wij doen het wel, dus wij steunen de fractie van Van Apeldoorn vanwege de zaak. Het is natuurlijk belangrijk genoeg wat daarin aan de orde wordt gesteld.

De motie-Teunissen zullen we niet steunen. De minister heeft erop geantwoord en er wordt met Spanje gesproken over het stierenvechten. Ik vind niet dat hier dan zo'n geïsoleerde uitspraak moet worden gedaan. Die motie zal dus onze steun niet krijgen.

De voorzitter:

Dank u wel meneer Kuiper. Meneer Diederik van Dijk.