Plenair Ten Hoeve bij stemming gewijzigde motie-Barth c.s. over een analyse van de maatschappelijke gevolgen van de btw-verhogingVerslag van de vergadering van 19 december 2017 (2017/2018 nr. 13)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 14.12 uur


De heer Ten Hoeve (OSF):

Voorzitter. Ik kan mij deels aansluiten bij de heer Van Rij. De motie is ook voor mij eigenlijk veel te breed, maar ik zie het probleem voor de grensstreek als een uitdrukkelijk wel bestaand probleem. Ik zal daarom uiteindelijk voor de motie stemmen omdat ik van mening ben dat daar wel naar gekeken moet worden. De rest van de motie heeft voor mij minder betekenis.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Ten Hoeve. Dan de heer Van Strien.