Plenair Ten Hoeve bij stemming Uitfaseren aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuldVerslag van de vergadering van 19 december 2017 (2017/2018 nr. 13)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 14.09 uur


De heer Ten Hoeve (OSF):

Voorzitter. Ondanks het feit dat het een politiek heel gevoelig wetsontwerp is, heb ik het gevoel dat we hiermee terugkeren naar de normaliteit. Ik zal dus voor het wetsontwerp stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Ten Hoeve. Zijn er nog anderen die een stemverklaring wensen af te leggen? Dat is niet het geval.

Dan stel ik voor te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.