Plenair Ten Hoeve bij stemming motie Berichtgeving inzake mestfraudeVerslag van de vergadering van 28 november 2017 (2017/2018 nr. 9)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 13.37 uur


De heer Ten Hoeve (OSF):

Voorzitter. Het is duidelijk dat de mestproblematiek een heel groot probleem is. Het is ook duidelijk dat de handhaving ernstig tekortschiet. Dat komt omdat wij met een heel sterk gereglementeerde sector werken waar de dingen wel fout moeten gaan. Dat moet veranderen, maar zo lang dat niet veranderd is, moet er worden gecontroleerd. Deze motie dringt daarop aan. Ik zal daar voorstemmen.

De voorzitter:

Dank, meneer Ten Hoeve. Nog anderen die een stemverklaring wensen af te leggen? Dat is niet het geval.

Ik stel voor te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.