Plenair Schnabel bij stemming motie Berichtgeving inzake mestfraudeVerslag van de vergadering van 28 november 2017 (2017/2018 nr. 9)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 13.37 uur


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Schnabel (D66):

Voorzitter. Ik denk dat alle leden van deze Kamer heel erg tegen de manier zijn waarop er op een aantal plekken wordt gewerkt met de mestoverschotten en de afhandeling daarvan. We hebben het gevoel dat de minister ons vorige week buitengewoon duidelijk heeft gemaakt hoe zij daartegenover staat en wat zij daaraan wil doen. Er is de komende jaren structureel ook extra geld beschikbaar voor de Voedsel- en Warenautoriteit, 25 miljoen. Onze fractie heeft het gevoel dat dit op dit moment voldoende is, al houden wij op dit punt zeker de vinger aan de pols, want dat dit moet stoppen — de minister heeft dat vorige week ook duidelijk gemaakt — daar zijn wij het natuurlijk helemaal mee eens. Op dit moment kunnen wij de motie-Koffeman niet steunen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Schnabel. Meneer Ten Hoeve.