Plenair Kuiper bij stemming moties Wet grondgebonden groei melkveehouderij en Invoering stelsel fosfaatrechtenVerslag van de vergadering van 23 mei 2017 (2016/2017 nr. 28)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 13.46 uur


De heer Kuiper (ChristenUnie):

Voorzitter. Mag ik over beide moties een stemverklaring afleggen?

De voorzitter:

Ga uw gang.

De heer Kuiper (ChristenUnie):

Zoals gebleken is, hebben wij voor beide wetsvoorstellen gestemd. We houden nu twee moties over. Wij zullen tegen de motie-Meijer c.s. stemmen omdat wij eenvoudigweg niet tegen verhandelbare rechten zijn. Het zou de sector helemaal op slot zetten. Ook zullen wij tegen de motie-Koffeman c.s. stemmen. Wij achten de motie niet uitvoerbaar en beschouwen het daarmee als een niet-realistische motie.