Plenair Schnabel bij stemming moties Publieke mediadienstVerslag van de vergadering van 15 maart 2016 (2015/2016 nr. 23)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 13.44 uur


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Schnabel (D66):

Voorzitter. De fractie van D66 heeft bij de vorige termijn van de behandeling van dit wetsontwerp al aangegeven dat het voor haar heel belangrijk was dat de governance rond de media goed geregeld zouden zijn, op een manier die de onafhankelijkheid van de media sterk zou benadrukken. Daarmee bedoelen wij de onafhankelijkheid ten opzichte van de staatssecretaris en de minister. Daaraan is voldaan. Wij zullen om die reden zeker voor het wetsontwerp stemmen. Wij kunnen niet voor de motie-Atsma c.s. stemmen, omdat deze de wet in feite zou tegenhouden. We geven steun aan de motie-Ten Hoeve c.s., gezien de bijzondere positie die de Friese taal heeft als tweede rijkstaal. We zullen steun geven aan de motie-Bikker c.s. van de ChristenUnie over de levensbeschouwelijke programmering, die zo geformuleerd is dat ook de humanistische levensbeschouwing er een plek in heeft. Dat vinden wij belangrijk. De laatste motie-Atsma c.s. is aangehouden. Wij geven dus steun aan de motie-Ten Hoeve c.s., de motie-Bikker c.s. en aan het wetsontwerp.