Plenair Schaper bij stemming motie Tijdelijke tolheffing BlankenburgverbindingVerslag van de vergadering van 1 december 2015 (2015/2016 nr. 10)

Status: gerectificeerd

Aanvang: 13.42 uur


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Schaper i (D66):

Voorzitter. De leden van de D66-fractie staan op zich niet negatief tegenover dit wetsvoorstel. Wij delen wel de zorg die in de motie van de heer Koffeman tot uitdrukking komt met betrekking tot het feit dat de zienswijzeprocedure nog niet is afgerond en het onderzoek van Rijkswaterstaat toch aangeeft dat er ook andere mogelijkheden zijn. Wij zullen dus voor de motie van de heer Koffeman stemmen, maar als die wordt verworpen, stemmen wij toch nog wel voor het wetsvoorstel.