Plenair Terpstra bij stemming Wet opheffing bedrijfslichamenVerslag van de vergadering van 16 december 2014 (2014/2015 nr. 14)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 14.38 uur


De heer Terpstra (CDA):

Voorzitter. Dank u zeer. Alle technische vragen die met betrekking tot deze stemverklaring in onze fractie leefden, heb ik gelukkig kunnen oplossen voor het oplezen van deze stemverklaring. Het CDA heeft zich samen met de SGP ingespannen om het systeem van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie te handhaven in het belang van de landbouw en daarmee ook in het belang van Nederland. Dat is jammer genoeg niet gelukt, mede door het politieke activisme van een meerderheid in de Tweede Kamer. Dit is een citaat van collega Schaap. Dit jaar is de PBO de facto opgeheven. Het huidige wetsvoorstel zien wij in dit licht als een overlijdensacte voor de PBO.

Daarnaast regelt het wetsvoorstel ook de opbouw van een nieuw systeem. Er wordt een nieuw huis gebouwd. Alle taken in het algemeen belang worden een-op-een overgenomen door het Rijk. Voor de landbouw is dat van levensbelang. Het niet doorgaan van het huidige wetsvoorstel is slecht voor de sector en leidt tot een grote onzekerheid. Op grond hiervan hebben wij besloten om voor het wetsvoorstel te stemmen.

De voorzitter:

Wensen andere leden nog een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. Ik stel voor om te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.