Plenair Van Boxtel bij stemming moties Algemene politieke beschouwingenVerslag van de vergadering van 14 oktober 2014 (2014/2015 nr. 4)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 23.04 uur


De heer Van Boxtel (D66):

Voorzitter. Ik had hetzelfde beroep op de heer Kox kunnen doen om de motie aan te houden en een beleidsdebat te voeren. Als hij de motie echter in stemming brengt, zullen wij haar, in tegenstelling tot de Partij van de Arbeid, steunen, omdat de inzet van het beleidsdebat dan duidelijk is. Het gaat immers niet om de procedure, maar om de inhoud.

De voorzitter:

Ik geef het woord aan de heer Brinkman, waarbij ik opmerk dat het niet gebruikelijk is dat men nog een stemverklaring aflegt, als men de motie heeft ondertekend. Dat geef ik maar even mee.