Plenair Hoekstra bij stemming Einde export kinderbijslagVerslag van de vergadering van 17 juni 2014 (2013/2014 nr. 34)

Status: gerectificeerd

Aanvang: 13.41 uur


De heer Hoekstra (CDA):

Voorzitter. Het is geen eenvoudige afweging geweest, want het voorstel is niet zonder controverse. Maar als wij bij elkaar optellen dat kinderbijslag primair is bedoeld voor in Nederland opgroeiende kinderen, dat opgroeien in Nederland de integratie over het algemeen bevordert, dat de minister heeft toegezegd dat de wet pas zal worden ingevoerd na opzegging dan wel aanpassing van de benodigde verdragen, de zogenaamde ijskastformule, dat er een precedent is in de vorm van de wet BEU, waar behalve de SP en GroenLinks destijds de voltallige Senaat mee heeft ingestemd en dat het ten slotte van evident belang is om een Nederlandse minister, van welke politieke kleur dan ook, met adequate middelen een onderhandeling in te sturen, komen wij alles afwegend tot de conclusie dat wij voor dit wetsvoorstel gaan stemmen.