Plenair Slagter-Roukema bij stemming Afschaffing algemene tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicaptenVerslag van de vergadering van 3 juni 2014 (2013/2014 nr. 32)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 13.48 uur


Mevrouw Slagter-Roukema (SP):

Voorzitter. De leden van de fractie van de SP zullen tegen dit wetsvoorstel stemmen. Hoewel de af te schaffen financiële regelingen niet goed werkten, vinden wij de voorliggende compensatieregelingen geen goed alternatief, gezien de taakstelling op het budget, het risico van stapelingen die niet in beeld zijn gebracht en de eveneens in dit wetsvoorstel onduidelijke afbakening.