Plenair Hoekstra bij stemming Verruiming fouilleerbevoegdhedenVerslag van de vergadering van 20 mei 2014 (2013/2014 nr. 30)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 13.54 uur


De heer Hoekstra (CDA):

Voorzitter. Wij hebben vorige week aangegeven dat wij dit op zich een verstandig voorstel vinden, maar dat het één belangrijke smet bevatte. Dat was de manier waarop fouilleren in het lichaam wordt geregeld. Die smet wordt weggewerkt door middel van een reparatiewet. Wij zullen het voorstel daarom con amore steunen.