Onthulling borstbeeld luitenant-kolonel ThomsonOp zaterdag 28 juni 2014, Vetereranendag, is in de corridor die de gebouwen van de Eerste en Tweede Kamer op het Binnenhof verbindt een borstbeeld onthuld van luitenant-kolonel Thomson. Hij was de eerste Nederlandse militair die tijdens een door Nederland uitgevoerde vredesmissie ten dienste van de internationale rechtsorde is gesneuveld. Lodewijk Thomson stierf in Durrës, Albanië. Hij was ridder in de Militaire Willemsorde en lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 1905 tot 1913.

Voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, en voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer, Angelien Eijsink onthulden samen het borstbeeld, dat een bronzen replica is van een beeld dat in 1918 is vervaardigd door de beeldhouwer August Falise (1876-1936).

Voorafgaand werden er korte toespraken gehouden door achtereenvolgens: Geert Jan Hamilton, Griffier van de Eerste Kamer, Jolien Berendsen-Prins, oprichter en voorzitter van de voormalige Thomson Foundation, Luitenant-Generaal b.d. Cees de Veer, Oud-Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht en Angelien Eijsink, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer.

Bijzondere verantwoordelijkheid volksvertegenwoordiging

Geert Jan Hamilton benadrukte in zijn toespraakPDF-document dat vele veteranen en bewonderaars van Thomson al enige jaren het voornemen hadden de honderdste sterfdag te gedenken. Hamilton: “Gelet op de bijzondere verantwoordelijkheid die de volksvertegenwoordiging draagt voor vredesmissies, de sterk toegenomen intensiteit in de contacten tussen veteranen en parlementariërs, en het toch wel heel bijzondere fenomeen dat Thomson in zijn loopbaan zowel militair als politicus, en overtuigd democraat was, leek het logisch een korte herdenking in het complex van de Staten-Generaal te beleggen.”

In eenheid ligt kracht

Jolien Berendsen-Prins haalde in haar toespraakPDF-document woorden van Thomson aan: ‘’Zoekt gene splitsing, slechts in eenheid ligt kracht." Zij schetste de internationale ontwikkelingen begin 20e eeuw, die ertoe leidden dat de Grote Mogendheden het neutrale Nederland vroegen om Albanië bij te staan. Ook legde Berendsen-Prins uit dat haar eigen betrokkenheid bij Thomson aanving toen zij op de Zuiderbegraafplaats in Groningen naast het graf van Thomson het verdwenen beeld ontdekte van de ‘Held van Durazzo', waar zij in haar jeugd geregeld langsfietste. "Toen werd het mijn doelstelling deze persoon en deze geschiedenis voor de vergetelheid te behoeden en terug te brengen in het collectief geheugen."

Freedom is not free

Luitenant-Generaal b.d. Cees de Veer, achterneef van generaal-majoor De Veer die destijds het commando had over de missie, relativeerde in zijn toespraakPDF-document recente publicaties over de onderlinge verhouding door te stellen: "Ik weet niet wie zich nu in zijn graf omdraait. De Veer of Thomson. Misschien allebei of wellicht geen van beiden." De Veer onderstreepte het belang dat Nederlanders zich realiseren hoe kwetsbaar hun vrijheid is en dat er offers moeten worden gebracht om die vrijheid te verdedigen. De Veer: "Laten we ons blijven realiseren. Freedom is not free."

Sterke betrokkenheid

Angelien Eijsink haalde de woorden aan die in een verkiezingsbiljet uit 1905PDF-document over Thomson werden geschreven. Daarin werd Thomson betiteld als "een man die algemeen bemind is omdat hij als een vader is voor zijn soldaten." Eijsink benadrukte de sterke betrokkenheid van de Staten-Generaal bij defensie en bij veteranen in het bijzonder. De aanwezigheid van het borstbeeld brengt dit op een tastbare wijze tot uiting.


Deel dit item: