Griffiers geven presentatie over 'The King in parliament' bij ASGPDe Griffiers van de Eerste Kamer en Tweede Kamer, tevens Griffiers van de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal, Geert Jan Hamilton en Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden, hebben op de najaarsvergadering van de Association of Secretaries-General of Parliaments (ASGP), de wereldorganisatie van griffiers van nationale parlementen, in Genève een presentatie gegeven over de inhuldiging van Koning Willem-Alexander in het Nederlandse parlement op 30 april 2013.

Een Kamerlid legt de eed af
Grotere versie foto

In hun bijdrage gingen de Griffiers in op de band die sinds het midden van de zestiende eeuw bestaat tussen het Huis van Oranje en Nederland. Nadat Prins Willem I de revolte van de noordelijke provincies tegen de Koning van Spanje had geleid en de Republiek der Zeven Verenigde Provincies zich in 1581 onafhankelijk van Spanje had verklaard, zijn opeenvolgende generaties Prinsen van Oranje door de Staten van de provincies benoemd tot Stadhouder. In de 18e eeuw werd het stadhouderschap erfelijk. Bij de aanvang van de Bataafse Republiek in 1795 werd het stadhouderschap afgeschaft. Na de periode van inlijving bij Frankrijk (1810-1813) werd de zoon van de laatste Stadhouder naar Nederland teruggehaald en uitgeroepen tot Soeverein Vorst. Bij het Congres van Wenen in 1815 verkreeg Willem I als eerste Koning het gezag over de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden.

Na de Belgische opstand in 1830 kreeg het Koninkrijk der Nederlanden (in Europa) zijn huidige omvang. In de presentatie wordt de ontwikkeling van de constitutionele monarchie en de parlementaire democratie in Nederland geschetst.

Na drie Koningen en drie Koninginnen kreeg Nederland op 30 april 2013 weer een Koning. Uiteengezet is wat er kwam kijken bij de organisatie van de inhuldiging van Koning Willem-Alexander in de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. De constitutionele, wettelijke en ceremoniële aspecten van de inhuldiging zijn toegelicht en met een korte film geïllustreerd.

Zie ook: 


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
Een Kamerlid legt de eed af