Verklaring waarnemend Voorzitter Eerste Kamer over abdicatieDen Haag - 29-01-2013

PERSBERICHT

Aan het begin van de plenaire vergadering van dinsdag 29 januari 2013 stond waarnemend Voorzitter Kim Putters kort stil bij de op 28 januari 2013 aangekondigde troonsafstand van Koningin Beatrix. Namens de Eerste Kamer sprak hij de volgende woorden uit:

Aan het begin van deze vergadering wil ik kort stil staan bij de aankondiging van Hare Majesteit de Koningin van haar voornemen terug te treden uit haar ambt. Velen van ons zullen gisteravond geroerd naar haar toespraak hebben geluisterd. Aan een zeer bijzonder koningschap komt binnenkort een einde. Na de toespraak hebben de Voorzitter van onze Kamer en de Voorzitter van de Tweede Kamer in een mededeling te kennen gegeven met groot respect en ontroering kennis te hebben genomen van het voornemen tot abdicatie van Hare Majesteit de Koningin.

De troonsafstand van de Koningin en de inhuldiging van de nieuwe Koning vinden op 30 april plaats in de hoofdstad Amsterdam. De beëdiging en inhuldiging van de Koning zullen, ingevolge artikel 32 van de Grondwet, plaatsvinden in een openbare verenigde vergadering van de Staten-Generaal. Beëdiging en inhuldiging zullen zich voltrekken volgens de bepalingen van de Rijkswet van 27 februari 1992, de Wet beëdiging en inhuldiging van de Koning. Na de eedsaflegging door de Koning krijgen de leden van de Eerste Kamer en de leden van de Tweede Kamer de gelegenheid hun eed of belofte van trouw aan de Grondwet en aan de Koning te herbevestigen.

Onze Voorzitter zal in de komende drie maanden als Voorzitter van de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal leiding geven aan de voorbereiding van de Verenigde Vergadering. De ambtelijke voorbereiding staat onder leiding van onze Griffier, als Griffier van de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal. Gisteravond is er al contact geweest met onze Voorzitter die momenteel in het buitenland verblijft. Met de voorbereidingen is vanmorgen een begin gemaakt. De beide Kamers zullen uiteraard nauw samenwerken en inzake het geheel van plechtigheden en festiviteiten rond de troonswisseling zullen de Kamers nauw samenwerken met de regering en het gemeentebestuur van Amsterdam.

Op 31 januari, aanstaande donderdag, wordt Hare Majesteit de Koningin 75 jaar. Namens u allen feliciteer ik haar op deze plaats van harte met haar verjaardag. Onze gelukwensen gaan gepaard met grote dankbaarheid voor de toewijding, intense betrokkenheid en warme menselijkheid waarmee de Koningin het Koninkrijk der Nederlanden en haar bevolking steeds heeft gediend, ook onder moeilijke omstandigheden. Moge een gelukkige afsluiting van haar regeerperiode voor onze Koningin in het verschiet liggen.

Hierna heeft minister-president Rutte kort gereageerd.

Toespraken waarnemend Voorzitter en minister Rutte in reactie op aankondiging van Hare Majesteit de Koningin van het voornemen terug te treden uit haar ambt


Deel dit item: