Minister-president van Vietnam ontvangen door Staten-GeneraalDe minister-president van Vietnam, Nguyen Tan Dung, is woensdag 28 september tijdens een officieel bezoek aan Nederland ontvangen door Voorzitter Gerdi Verbeet van de Tweede Kamer en Ondervoorzitter Kim Putters van de Eerste Kamer. Nederland en Vietnam onderhouden nauwe handelsbetrekkingen. Het bezoek aan Nederland en de ontvangst door de Staten-Generaal onderstreept de goede banden die tussen de beide landen bestaan.

Eerder dit jaar brachten de Prins van Oranje en Prinses Máxima een bezoek aan Vietnam.

Mevrouw Verbeet herinnerde eraan dat in Nederland altijd grote belangstelling voor Vietnam heeft bestaan, al in de jaren dat in dat land een verwoestende oorlog woedde. Toen Vietnam werd verenigd, was Nederland één van de eerste westerse landen die vriendschappelijke betrekkingen met Vietnam heeft aangeknoopt. Aanvankelijk lag de nadruk op ontwikkelingssamenwerking, maar het accent verschoof al spoedig naar de ontwikkeling van intensieve handelsbetrekkingen. Nederland is inmiddels één van de grootste buitenlandse investeerders in Vietnam.

Prof. Kim Putters bracht vraagstukken van onderwijs, gezondheidszorg en watermanagement ter sprake. De Vietnamese premier gaf aan dat Vietnam één van de landen is die sterk geraakt wordt door de gevolgen van de klimaatverandering en de verhoging van de zeespiegel. Een verhoging van het zeewaterpeil met één meter zou er toe leiden dat 20% van het grondoppervlak onder water komt te staan. Dat is een reden dat Vietnam groot belang heeft bij een partnerschap met Nederland op het gebied van watermanagement. Vietnam kent een relatief jonge bevolking. Van de 90 miljoen inwoners is 70% jonger dan 30 jaar. Van het staatsbudget gaat 25% naar uitgaven voor onderwijs. Samenwerking op onderwijsgebied biedt voor beide landen perspectieven, onderstreepte Ondervoorzitter Putters van de Eerste Kamer.

Premier Nguyen Tan Dung van Vietnam dankte bij zijn afscheid de Staten-Generaal voor de belangstelling en hulp die Vietnam uit Nederland heeft mogen ontvangen. Hij sprak de verwachting uit dat het bezoek aan ons land de onderlinge betrekkingen op economisch en politiek gebied verder zal versterken.


Deel dit item: