Staten-Generaal ontvangen president van IerlandDe Voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, René van der Linden en Gerdi Verbeet, hebben op dinsdag 3 mei 2011 de president van Ierland, Mary McAleese, ontvangen. De ontvangst vond plaats in het gebouw van de Eerste Kamer.

Bruggen bouwen

In het welkomstwoord van de heer Van der Linden onderstreepte hij de goede betrekkingen tussen de twee landen. Hij complimenteerde de president met de wijze waarop zij gedurende haar 12-jarige presidentschap bruggen heeft gebouwd, zowel in het vredesproces in haar eigen land, als op andere terreinen. In het gesprek van de Voorzitters met de President werd uiteraard ook van gedachten gewisseld over de financiële crisis die Ierland heeft getroffen.

Soevereiniteit en identiteit

Een belangrijk deel van het gesprek betrof de fase waarin de Europese Unie zich bevindt en hoe Lid-Staten en hun bevolkingen zich daarin vinden. De heer Van der Linden gaf aan dat hij als opgave ziet om zowel soevereiniteit te 'poolen' als identiteit te behouden. De president beaamde dit en stelde vast dat Ierland in de bijna 40 jaar dat het lid is van de Europese Unie alleen maar een sterkere identiteit heeft gekregen, omdat de Unie nu juist het platform biedt om deze identiteit te beleven. De president besloot met de opmerking dat iedereen in de Europese Unie nu wordt getest op wat solidariteit en soevereiniteit betekenen.


Deel dit item: