Korte aantekeningen vergadering Commissie bereiding plenaire behandeling wetsstellen regentschap en ouderlijk gezag minderjarige Koning van 29 oktober 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Bepaling van de jaarlijkse uitkering aan de regent (11)

- 11

Bepaling van de jaarlijkse uitkering aan de regent

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek op 12 november 2013 te houden. Het streven van de commissie is erop gericht het voorstel te agenderen in een plenaire vergadering op 3 december 2013.


De griffier van de commissie,
Geert Jan Hamilton