Dinsdag 4 april 2023, commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
Agenda

1.Vaststellen agenda

7.Vervolg dossier Omgevingswet

Bespreking ambtelijk verstrekte informatie

9.Rondvraag


Korte aantekeningen