Dinsdag 28 maart 2023, commissies Financiën (FIN) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 16:45 uur

Agenda

1.Besloten briefing Algemene Rekenkamer over fondsen

Sprekers

Barbara Joziasse, Algemene Rekenkamer

Joost van Hofwegen, directeur onderzoek Algemene Rekenkamer

Maarten de Jong, onderzoeker Algemene Rekenkamer

Bas Leenheer, onderzoeker Algemene Rekenkamer

Joost Aerts, Staf Communicatie Algemene Rekenkamer