Dinsdag 7 februari 2023, commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
Agenda

1.Gesprek met het Adviescollege ICT-toetsing over Indringend Ketentesten Fase 3 (IKT 3)


Sprekers

Sander van Amerongen, Adviescollege ICT-toetsing

Saam de Mooij, Adviescollege ICT-toetsing

Paul Klint, Adviescollege ICT-toetsing

Rikky van Osch, Adviescollege ICT-toetsing


2.Opening door de voorzitter

3.Blok 1: Toelichting van het Adviescollege op Advies Plan van aanpak indringend ketentesten d.d. 22 december 2022

(tijdvak blok 1: ca. 10:00-10:45 uur)


4.Vragen en antwoorden blok 1

6.Vragen en antwoorden blok 2

7.Afsluiting