Dinsdag 7 februari 2023, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
Agenda

1.Vaststellen agenda (direct aansluitend aan BIZA + I&A/JBZ)

4.28362, E

Brief van de minister van BZK over de omgang met vertrouwelijke politieke contacten; Reikwijdte van artikel 68 Grondwet

Bespreking

6.Rondvraag


Korte aantekeningen