Dinsdag 18 oktober 2022, commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
Agenda

1.Gesprek met het Adviescollege ICT-toetsing en Deloitte/BZK over adviezen betreffende de Omgevingswet

2.Inleiding door het Adviescollege ICT-toetsing (max. 10 minuten)

Advies Landelijke Voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV) (Adviescollege ICT-toetsing, 10 oktober 2022, 12 p.)

Sprekers

Paul Klint, Adviescollege ICT-toetsing

Sander van Amerongen, Adviescollege ICT-toetsing

Saam de Mooij, Adviescollege ICT-toetsing

Johan-Willem Pauw, Adviescollege ICT-toetsing


4.Eerste ronde vragen en antwoorden

5.Korte pauze (max. 10 minuten)

6.Tweede ronde vragen en antwoorden

7.Afsluiting