Dinsdag 21 juni 2022, commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
Agenda

2.Opening door de voorzitter

3.Inleiding door de minister (ca. 10-15 minuten)

4.Vragen en opmerkingen van de fracties (max. 4 minuten per fractie)

5.Pauze/korte schorsing (10-15 minuten)

6.Beantwoording door de minister (ca. 30-40 minuten; beperkt aantal interrupties)

7.Tweede vragenronde (max. 1 minuut per fractie)

8.Beantwoording door de minister (ca. 15 minuten)

9.Afsluiting