Dinsdag 14 juni 2022, commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
Agenda

1.Vaststellen agenda

3.Adviezen, rapporten en onderzoeksresultaten DSO juni 2018-heden

Brief van de minister voor VRO over het verstrekken van documenten over het functioneren en de invoering van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO); Omgevingsrecht

Bespreking

5.Rondvraag


Korte aantekeningen