Dinsdag 7 juni 2022, commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Agenda

1.Vaststellen agenda; NB. de vergadering begint om 17:55 uur of, indien de plenaire vergadering op dat moment nog bezig is, 5 minuten na aanvang pauze plenair

3.Rondvraag


Korte aantekeningen