Dinsdag 19 april 2022, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
Agenda

1.Vaststellen agenda

Aansluitend aan de combi-vergadering EZK/LNV+IWO

3.Technische wijziging Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie inzake de productiebeperking

Brief van de minister voor Klimaat en Energie van 29 maart 2022 (35668, O)

Inbreng schriftelijk overleg

6.Rondvraag


Korte aantekeningen