Dinsdag 23 november 2021, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 15:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

6.
35925 VII / 35925 IV, A

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2022

Bespreking verslag schriftelijk overleg met minister van BZK over toezeggingen

7.
35925 X, A

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Defensie over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Defensie 2022

Bespreking verslag schriftelijk overleg met minister van Defensie over toezeggingen

8.
33797, AB

Brief van de minister van BZK met een afschrift van het besluit op de verlengingsaanvraag van de gemeente 's-Hertogenbosch voor een gebiedsaanwijzing; Wet uitbreiding Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

Bespreking

9.
35424

Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Bespreking verslag nader schriftelijk overleg

11.
Rondvraag


Korte aantekeningen