Dinsdag 16 november 2021, commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 16:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

Agenda is HERZIEN (toevoeging agendapunten 3 en 4)

2.
35526 / 25295, CQ (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, IWO, KOREL, IWO, EZK/LNV en OCW)

Brief van de minister van VWS ter aanbieding van een regeling over verplichte sluitingstijden voor winkels en eet-en-drinkgelegenheden, de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het vaststellen van uitzonderingen op de veilige afstand van anderhalve meter, en het Tijdelijk besluit veilige afstand in verband met het vaststellen van de veilige afstand op anderhalve meter en de stand van zaken Covid-19; Infectieziektenbestrijding

Bespreking stand van zakenbrief covid-19

3.
Ingediende en aangekondigde wetgeving ten behoeve van verbrede inzet coronatoegangsbewijzen (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, EZK/LNV, OCW en SZW)

Brief van de minister van VWS van 15 november 2021 (35526 / 35961 / 25295, CS)

Bespreking eventuele behandeling

4.
CoronaCheck-app (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Brief van de minister van VWS van 5 november 2021 in reactie op de brief van 8 oktober 2021 (verslag schriftelijk overleg (35538, Z))

Bespreking verslag schriftelijk overleg

5.
Versnellen boostervaccinatie COVID-19 (betrokken commissie: VWS)

Brief van de minister van VWS van 12 november 2021 inzake het versnellen van de boostervaccinatie COVID-19 (25295, S)

Bespreking

7.
Rondvraag


Korte aantekeningen