Dinsdag 13 juli 2021, commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 17:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen herziene agenda

AGENDA IS HERZIEN MEDE VANWEGE TOEVOEGING AGENDAPUNTEN OVER VACCINATIEBELEID ASTRAZENECA EN ADVIES GEZONDHEIDSRAAD OVER APPS

2.
35526 / 25295, BS (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO, EZK/LNV en OCW)

Brief van de minister van VWS ter aanbieding van de Regeling van 6 juli 2021 houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met vaststellen van de veilige afstand op nul meter, het Besluit in verband met het vaststellen van de veilige afstand op nul meter en de stand van zaken COVID-19; Infectieziektenbestrijding

Bespreking brief van de minister van VWS van 6 juli 2021 en status toezeggingen

3.
35526 / 25295, BT (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO, EZK/LNV en OCW)

Brief van de minister van VWS ter aanbieding van vier regelingen houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 en over het spoedadvies van het OMT; Infectieziektenbestrijding

Bespreking brief van de minister van VWS van 9 juli 2021


4.
25.295 / 35.526, N (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en IWO)

Brief van de minister van VWS van 12 juli 2021 in reactie op de brief van 16 juni 2021 over het beleid omtrent vaccinatie met AstraZeneca

Bespreking

7.
Rondvraag


Korte aantekeningen