Dinsdag 23 juni 2020, Commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)Aanvang: 15:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
32317, LE

Verslag van een schriftelijk overleg over het verslag JBZ-Raad 13 maart 2020 inzake COVID-19 en de situatie vluchtelingenkampen Griekenland; JBZ-Raad

Bespreking

5.
Rondvraag


Korte aantekeningen