Dinsdag 2 juni 2020, Commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)Aanvang: 16:30 uur

Agenda

1.
Mondeling overleg met de staatssecretaris van J&V over het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel (GEAS) en de uitvoeringscapaciteit van de IND

2.
Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel (GEAS)

45 minuten

3.
Uitvoeringscapaciteit van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

45 minuten