Dinsdag 12 mei 2020, Commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)Aanvang: 17:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

6.
Rondvraag


Korte aantekeningen