Dinsdag 4 februari 2020, Commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)Aanvang: 15:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
35271

Vrijheidsontneming asielzoekers na afwijzing of niet in behandeling nemen van een aan de grens ingediend asielverzoek

Voorbereidend onderzoek

3.
Terugkoppeling werkbezoek Hoofdkantoor Europol

Bespreking

5.
Rondvraag


Korte aantekeningen