Dinsdag 28 januari 2020, Commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)Aanvang: 15:05 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

NB: Dit is een aansluitende vergadering die mogelijk eerder kan beginnen

2.
35300 VI / 34964, F en 35300 VI / 34964, L

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over kosteloze rechtsbijstand en de uitvoering van de motie Strik c.s.; Brief van de staatssecretaris van J&V over impactanalyses in verband met de herziening van de regels voor vergoeding van rechtsbijstand in asielzaken; EU-voorstellen: Besluiten van de Raad betreffende de Global Compact over gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingen (GCR) en de Global Compact over gereguleerde, ordelijke en veilige migratie (GCM)

Inbreng schriftelijk overleg

4.
Rondvraag


Korte aantekeningen