Dinsdag 21 januari 2020, commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 14:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
32.317, KO

Brief van de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid inzake geannoteerde agenda informele JBZ-raad 23-24 januari 2020; JBZ-Raad

Bespreking geannoteerde agenda informele JBZ-Raad 23-24 januari 2020

3.
32.317, KP

Verslag van een schriftelijk overleg inzake vragen naar aanleiding van de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 2-3 december 2019; JBZ-Raad

Bespreking verslag schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 2-3 december 2019

4.
Rondvraag


Korte aantekeningen