Dinsdag 5 november 2019, commissies Justitie en Veiligheid (J&V) en Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)Aanvang: 16:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
35300 VI, D herdruk

Verslag van een schriftelijk overleg met de de minister voor Rechtsbescherming en de minister van J&V over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

Bespreking status toezeggingen T02569, T02544 en T02713

4.
33.709, AQ

Brief van de minister van Justitie en Veiligheid inzake derde voortgangsrapportage Europees Openbaar Ministerie; EU voorstel: Verordening oprichting Europees openbaar ministerie COM(2013)534

Bespreking derde voortgangsrapportage feitelijke oprichting EOM

5.
Inventarisatie van de wenselijkheid van een begrotingsdebat

Bespreking

6.
Mededelingen en informatie

7.
Rondvraag


Korte aantekeningen