Dinsdag 8 oktober 2019, Commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)Aanvang: 15:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
E180019 - VN Migratiecompact en VN Vluchtelingencompact

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid inzake antwoorden nadere vragen over het VN Migratiecompact alsmede over de borging van de rechten van het kind; EU-voorstellen: Besluiten van de Raad betreffende de Global Compact over gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingen (GCR) en de Global Compact over gereguleerde, ordelijke en veilige migratie (GCM)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg

5.
Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen