Dinsdag 24 september 2019, Commissies Europese Zaken (EUZA) en Immigratie & Asiel/JBZ-raad (I&A/JBZ)Aanvang: 14:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
Rondvraag


Korte aantekeningen