Dinsdag 10 september 2019, Commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)Aanvang: 15:50 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

NB: Dit is een aansluitende vergadering die mogelijk eerder kan beginnen

4.
E180019 - VN Migratiecompact en VN Vluchtelingencompact

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid inzake antwoorden nadere vragen over het VN Migratiecompact alsmede over de borging van de rechten van het kind; EU-voorstellen: Besluiten van de Raad betreffende de Global Compact over gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingen (GCR) en de Global Compact over gereguleerde, ordelijke en veilige migratie (GCM)

Bespreking

5.
Terugkoppeling Interparlementaire conferentie inzake Migratie en Asiel, 8-9 september 2019

7.
Rondvraag


Korte aantekeningen