Dinsdag 24 mei 2011 16.30 uur, commissies Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezinbespreking

  • brief van de minister van VWS en de staatssecretaris van EL&I van mei 2011 in reactie op eerdere rappelbrieven van 1 februari 2011 en 18 mei 2011 aan beide bewindslieden over de stand van zaken aanpak zoönosen (EK 28.286, E)

bij


Vergaderstukken